Lasimääräykset

Oleskeluun ja kulkuun tarkoitetuilla rakennuksen tasanteilla sijaitsevat ikkunat, luukut ja muut vastaavat aukot on mitoitettava kestämään henkilökuorma, mikäli putoamisvaara on olemassa. Lasiseinissä ja ikkunoissa, joissa ikkunapinta ulottuu 700 mm lähemmäksi lattiaa, katsotaan turvalasi sisäpuolella tarpeelliseksi.

Ikkunoissa joiden lasipinta sijaitsee 700 mm lähempänä maan pintaa, ja jotka sijaitsevat lisäksi kulkutien vieressä on myös ulkopuolella käytettävä turvalasia (laminoitua tai karkaistua lasia).

Porrashuoneen ikkunoissa, joissa kerrostasanne sijaitsee ikkunan vieressä ilman suojakaidetta, on käytettävä toisesta kerroksesta lähtien eristyslasin sisimpänä lasina 4+4 laminoitua kaidekuorman kestävää turvalasia 700 mm korkeuteen saakka. Lisätietoa: RakMk F2 (kohta 3.2 Lasirakenteet). 

Lasin aiheuttamien leikkaushaavojen riski on suurin alueilla, joissa liikkuu paljon ihmisiä nopeasti, esimerkiksi käytävillä ja porraskäytävissä sekä ovissa ja sisään käynneissä. Näissä paikoissa käytetään turvalasia 700 mm korkeuteen asti ja oveen sekä oven pielestä 300 mm sivulle 1200 mm korkeuteen asti.

Lasilla suojaa ja ulkonäköä

Lasi on rakennuksessa turvallisuustekijän lisäksi myös ulkonäkötekijä. Lasista on moneksi ja valitsemalla esim. erilaisia pinnoitteita tai värilaminointeja, voidaan lasiseinään saada helposti näkösuojaa, aurinkosuojaa tai lasiseinä voi toimia tehosteena julkisivussa.

Kysy lisää lasivaihtoehdoista myynnistämme!


Ikkunat ja lasiseinät

Tutustu ikkunoita ja lasiseiniä koskeviin lasimääräyksiin.
 

Lisätietoa lasituotteista

Ota yhteyttä tästä