Yleisön (myös lasten) käyttöön suunnitelluissa tiloissa tulee olla turvalasi, jos osakin lasista on ovessa tai 0,3 m oven vieressä alempana kuin 1,5 m. Muualla tulee noudattaa samaa suositusta lattiasta 0,7 m korkeuteen. Asuintiloissa edellä mainituissa tapauksissa sallitaan, joskaan ei suositella, vähintään 6 mm tavallisen float-lasin käyttö.

Lasin aiheuttamien leikkaushaavojen riski on suurin alueilla, joissa liikkuu paljon ihmisiä nopeasti. Tälläisia paikkoja ovat esimerkiksi käytävät ja porraskäytävät sekä ovet ja sisäänkäynnit. Näissä paikoissa tulee käyttää aina turvalasia (laminoitua tai karkaistua lasia). Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet tulee merkitä siten, että ne helposti havaitaan.


Lähde: Suomen rakentamismääräyskokoelma F2 (s.10)