Palo-ovet

Varastossa

0,01 €

Määrä -
Vain {stock} jäljellä varastossa
+

Alutec Oy valmistaa alumiiniovia myös eri paloluokissa. Palo-ovia on saatavilla sekä lasi- tai umpiosalla varustettuna, eikä niiden ulkonäkö poikkea tavallisesta ulko-ovesta. Alumiinipalo-ovemme EI2 -luokissa ovat Suomessa ympäristöministeriön tyyppihyväksymiä, minkä tunnuksena toimii STF-kilpi.

Palo-ovet vähentävät henkilö- ja omaisuusvahinkoja, pidentävät poistumisaikaa, hidastavat palon leviämistä ja säästävät ihmishenkiä. Palorakenteita hankittaessa on tärkeää valita vain testattuja ja tyyppihyväksyttyjä palorakenteita, koska vain ne antavat toimintavarmuuden tulipalon sattuessa.

E30-palo-ovet

E30-luokan palo-ovessa käytetään kirkasta palonsuojalasia, joten palonsuojaominaisuus ei näy oven ulkonäössä.

E -luokka tarkoittaa tiiviyttä. Ovi ei saa aueta tai irrota eikä siihen saa syntyä läpimeneviä reikiä tai aukkoja siten, että pumpulitukko syttyy tai että oven tulen vastakkaisella puolella esiintyy kestoajaltaan yli 10 sekunnin pituisia jatkuvia liekkejä. E-luokan palo-ovelle on määrättävä suojaetäisyys, eli etäisyys uloskäytävän kulkureitistä ja syttyvistä rakenteista tai irtaimistosta. Se määräytyy lämpösäteilyn perusteella siten, että lämpösäteilyn intensiteetti ei saa tällä etäisyydellä ovesta ylittää 10 kW/m2. Jos ovessa olevan lasiosan näkyvän osan kokonaispinta-ala on alle 0,1 m2, ei suojaetäisyyttä edellytetä. (lähde: Ympäristöministeriön asetus ovien tyyppihyväksynnästä 22.10.2007)

EI230- ja EI260-palo-ovet

EI2 -luokkien palo-ovissa käytetään aina useampia palonsuojakerroksia sisältäviä, kirkkaita laseja. Palo-ominaisuus näkyy tuotteessa ainoastaan STF -tyyppihyväksyntäkilpenä ovikarmin päällepäin näkymättömässä osassa.

EI230- ja EI260-luokan palo-ovissa oven tulen vastakkaisen pinnan lämpötilan nousu ei saa olla keskimäärin suurempi kuin 280 °C, eikä missään kohdassa suurempi kuin 330 °C. Lämpötilan nousua ei oteta huomioon ovilevyn 100 mm:n levyisillä reuna-alueilla eikä enintään 100 mm:n levyisessä karmissa.

Käyttämissämme EI-luokan palolaseissa on useampia palonsuojakerroksia. 

Tärkeää huomioitavaa!

Uusien rakentamismääräysten mukaan niihin rakennuksiin, joihin rakennuslupaa on haettu 15.4.2012 jälkeen, on toimitettava EI30 ja EI60 ovien sijasta EI230 ja EI260 ovia. Alutec Oy saa valmistaa EI230 ja EI260 ovia tyyppihyväksyttynä.